Index

Ansökningsformulär

Gör så här:

1. Fyll i fälten nedan med dina uppgifter.

2. När du trycker på skriv ut (längst ner på sidan) kommer en ansökningsblankett att fyllas i automatiskt.

3. Skriv ut blanketten och sänd in den. Adressen finns på blanketten.

4. Att spara ifylld information eller blankett:

Vill du spara undan din information trycker du spara info. Då sparas informationen i formuläret i två veckor på din dator. Nästa gång du besöker hemsidan kommer informationen du fyllt i att fortfarande finnas kvar i formuläret. Vill du ta bort sparad information, trycker du på ta bort sparad info.

Vill du spara den färdiga ansökningsblanketten på din dator när du skrivit ut den, kan du göra det så här: Välj File (Arkiv) och Save as (Spara som) och ange ett valfritt filnamn.

För organisationer


Organisationens namn


Ansvarig person för ansökan och ev beviljat bidrag (Efternamn, Förnamn)


Adress


Telefon


Postnummer


Postadress


Budget föregående år


Plusgiro eller bankgiro


Sökt belopp (kronor)


Vad skall bidraget användas till? Framgår inte målgruppen av ansökan bör intyg eller andra handlingar bifogas. (Max 600 tecken)
Bifoga separat bilaga ifall inte 600 tecken räcker.


Antalet personer tillhörande målgruppen som avses delta i planerad aktivitet:


Har bidrag söks från annat håll för detta ändamål?Har bidrag erhållits från annat håll för detta ändamål?Har bidrag från Fanny Hirschs minne erhållits tidigare

Om ja, vilket år?


Har rapport skickats till Fanny Hirschs minne?

Om ja, vilket år?


Övriga upplysningar. (Max 600 tecken).
Alternativt: bifoga separat bilaga.