Index

Ansökningsbestämmelser

Ansökningsblanketter kan hämtas på hemsidan.

Ansökningsbestämmelser för enskilda personer

Bidrag kan sökas av enskilda personer som:

  • har en allvarlig och långvarig psykiatrisk sjukdom,
  • bor i Stockholms kommun och
  • har mycket små ekonomiska tillgångar

Ansökningstiden för enskilda personer är 20 mars till 14 april (ansökningar som kommer efter att ansökningstiden gått ut behandlas eller besvaras inte.)

Utdelning av bidrag för enskilda personer sker under perioden maj-juni och erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto eller bankavi.

En person som tagit emot bidrag bör skicka en kort rapport senast den 14 april året efter att bidraget beviljats. Rapporten (som kan skrivas på till exempel ett vykort) bör innehålla namn och personnummer samt redovisning om hur bidraget använts.

Ansökningsbestämmelser för organisationer

Bidrag kan sökas av organisationer som:

  • har i uppgift att främja vård och rekreation för personer som har allvarliga och långvariga psykiatriska sjukdomar, bor i Stockholms kommun samt har mycket små ekonomiska tillgångar

Ansökningstiden för organisationer är 1 oktober till 27 oktober (ansökningar som kommer efter att ansökningstiden gått ut behandlas eller besvaras inte.)

Utdelning av bidrag till organisationer sker under perioden november-december och erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto eller bankavi.

En organisation som fått ett bidrag skall lämna en kort redovisning senast den 27 oktober året efter det att bidraget beviljats. Redovisningen bör innehålla namn och person- eller organisationsnummer, redovisning över hur bidraget använts samt hur många personer som deltagit.