Index

Kriterier och ändamål

Kriterierna för målgruppen är:
 • diagnos långvarig allvarlig psykossjukdom och betydande funktionsnedsättning
 • sjukdomen skall intygas av landstingets eller stadens psykiatripersonal
 • boende i Stockholms stad
 • bruttoårsinkomsten överstiger ej 178 000 kr för en ensamstående och 222 500 kr för sammanboende par
 • Observera de ändrade inkomstgränserna för ansökan 2014
Bidrag lämnas till ändamål som:
 • rekreation
 • fritidsaktiviteter
 • social samvaro
 • resa inom Norden och Baltikum
Bidrag lämnas inte till:
 • enskild person två år i rad
 • kurser eller studieresor
 • tandvård eller annan vård som skall tillhandahållas av kommun och landsting
 • ordinarie verksamhetskostnader (administration mm) för organisationer och föreningar