Index

Startsida

Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ger bidrag till personer med långvariga psykiska sjukdomar och som bor i Stockholms kommun, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna persongrupp.

Bidrag ges framför allt till rekreation till exempel i form av en resa, hobbyverksamhet eller social samvaro.

Varje år ges två ansökningstillfällen:
ett på våren för enskilda personer (20 mars-14 april)
och ett på hösten för organisationer (1-27 okt)

Ansökan sändes till:
Föreningen FVO
Köpmangatan 15, 4 tr.
111 31 STOCKHOLM

Märk kuvertet "Fanny Hirschs Minne"

Observera att avslagsbeslut inte meddelas